sâmbătă, 24 februarie 2024

Termeni și condiții de utilizare Alegeri24.ro

Vă rugăm să citiți cu atenție informațiile de mai jos.

Actualizat: 13.09.2023

1. Descrierea serviciilor oferite
Acest website se adresează tuturor persoanelor care sunt interesate de mecanismul de alegere al reprezentanților comunităților locale și naționale. Pe paginile website-ului veți găsi informații cu privire la toate tipurile de alegeri, referendumuri locale și naționale, precum si informații, știri cu privire la procesul premergător alegerilor din Europa și alte țări de pe alte continente. Pe lângă aceste informații veți găsi articole cu privire la evenimentele de zi cu zi, pe înțelesul tuturor, evenimente care au legătura cu aleșii locali sau aleșii de pe plan național. Aceste servicii sunt disponibile la următorul URL: https://alegeri24.ro. Pentru accesarea acestui link aveți nevoie de un dispozitiv conectat la internet. Website-ul poate fi accesat în condiții optime atât de pe dispozitive mobile, laptop, desktop, console de joc, dispozitive smart IoT sau Smart TV.

2. Obținerea materialelor solicitate
Informațiile de pe site sunt disponibile cu titlu gratuit pentru toate persoanele interesate. Conținutul care este disponibil pe alegeri24.ro poate fi parcurs fără să fie nevoie de furnizarea vreunei informații cu caracter personal. Singura situație când sunt solicitate informații cu caracter personal se întâmplă la completarea formularului de contact. În cazul în care nu doriți furnizarea numelui și a unei adrese de email, pe pagina de contact aveți la dispoziție o adresa de Email de contact.

3. Politica Alegeri24.ro de protejare a informațiilor
Conform politicii de protejare a informațiilor, noi, alegeri24.ro, putem oferi terților anumite informații de ansamblu conținute de datele furnizate sau alte date de același gen, asigurându-vă că, aceste informații nu vor cuprinde informații cu caracter personal, cu excepția cazurilor când acest lucru este acceptat explicit de dumneavoastră sau în cazul în care acest lucru este necesar pentru respectarea legislației în vigoare, procedurile judiciare, pentru a putea aplica aceste condiții de utilizare.

4. Conținut
Intelegeți că toate informațiile, date, text, software, muzică, sunet, fotografii, grafice, materiale video, mesaje sau alte materiale (numite în continuare "CONȚINUT"), indiferent dacă au fost afișate în mod public sau transmise individual, privat, revin in resposabiltatea unică a persoanei care a fost sursa unor astfel de materiale. Sunteți de acord să nu folosiți site-ul și serviciile puse la dispoziție prin intermediul său pentru a: încărca, publica sau transmite în alt mod orice conținut care este ilegal, defăimator, ofensator, amenințător, abuziv, vulgar, obscen, afecteaza intimitatea altei persoane, îndeamna la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator, intimida, ofensa sau răni minorii in orice mod, pretinde că sunteți o altă persoană sau instituție, inclusiv, dar nu limitat la, reprezentant al alegeri24.ro, lider sau mediator al unei discuții, ghid sau gazdă a site-ului, sau să afirmați în mod fals sau să indicați în alt fel afilierea cu o anumită persoană sau instituție, falsifica datele de identificare, sau să le manipulați în alt mod, cu scopul de a deghiza sau ascunde originea oricărui conținut transmis prin intermediul site-ului, incărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice conținut pentru care nu aveți dreptul legal de transmitere sau difuzare în orice condiții, sub orice sistem juridic, românesc sau străin, relații contractuale sau de incredere (cum sunt informațiile confidențiale, cele aflate sub drept de proprietate, aflate sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidența acordurilor de confidențialitate), incărca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, sau orice altă formă de solicitări, cu excepția porțiunilor din serviciu care sunt formate cu acest scop, întrerupe cursul normal al unei discuții sau să acționeze într-o altă manieră care să afecteze capacitatea celorlalți membri de a conduce discuții sau de a se angaja in schimburi de informații în timp real, interveni în, sau intrerupe serviciile sau serverele sau rețelele conectate la site, sau să încalce orice cerințe, proceduri, politici sau regulamente ale rețelelor conectate la site, incalcă în mod intenționat sau nu orice lege locală, națională sau internațională, inclusiv, dar nu limitat la, orice regulament care are valoare de lege, colecta sau depozita date cu caracter personal despre ceilalți membri utilizatori ai serviciilor site-ului, promova sau furniza informații despre modul de derulare a activitaților ilegale, promova rănirea fizică sau verbală împotriva oricărui grup sau persoană, sau pentru a promova orice act de cruzime față de animale.

5. Compensații și despăgubiri
Acceptați și sunteți de acord să despăgubiți și să protejați alegeri24.ro, partenerii și angajații săi de orice pretenții sau cereri, inclusiv cheltuieli de judecată sau onorarii pentru avocați, făcute de o terță persoană sau organizație datorită sau reieșind din conținutul informațiilor descărcate sau datorită folosirii serviciilor alegeri24.ro, încălcării termenilor și condițiilor de utilizare sau încălcării oricăror drepturi ale acelui terț.

6. Se interzice obținerea de foloase materiale din utilizarea conținutului de pe alegeri24.ro
Sunteți de acord să nu reproduceți, duplicați, copiați vindeți, revindeți sau să exploatati nici o parte a informațiilor, folosirea serviciilor sau accesul la serviciile puse la dipoziție de alegeri24.ro.

7. Modificarea serviciilor oferite
Alegeri24.roîși rezervă dreptul de a modifica în orice moment, sau la un anume interval de timp, sau să intrerupă, temporar sau in mod permanent, serviciile puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord ca alegeri24.ro nu este raspunzător față de dumneavoastră sau orice terță persoană sau instituție pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile.

8. Limitări ale răspunderii
Sunteți de acord cu afirmația că ați luat cunostință și sunteți de acord că alegeri24.ro nu va fi răspunzatoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau icomensurabile (chiar dacă alegeri24.ro a fost inainte informată de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din: utilizarea sau imposibilitatea utilizarii serviciilor website-ului, acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor dumneavoastră, declarații sau acțiuni a oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului, orice altă problemă legată de serviciile site-ului sau orice problemă ce poate apărea ca urmare a folosirii link-urilor și/sau programelorde de pe acest site.

9. Drepturi de autor și drepturi de proprietate
Noi, alegeri24.ro, respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora persoane și solicităm utilizatorilor serviciilor noastre să procedeze în același mod. Fotografiile, template-ul paginii precum si alte materiale creații proprii ale alegeri24.ro intră sub incidenta dreptului de autor. Publicarea, copierea, reproducerea prin orice mijloc al oricărei părți a paginii se poate face doar cu ACORDUL EXPLICIT, în scris, al proprietarului de drept adica alegeri24.ro.

10. Încălcări ale termenilor și condițiilor
Dacă aveți informații cu privire la încălcarea prezentelor termene și condiții, aveți obligația și posibilitatea a anunța acest lucru prin intermediul paginii de contact.

11. Informații generale
Termenii de utilizare constituie intreaga ințelegere dintre dumneavoastră și alegeri24.ro și reglementează folosirea de către dumneavoastră a serviciilor oferite de alegeri24.ro, impunându-se în fața oricărui acord precedent dintre dumneavoastră și alegeri24.ro (inclusiv dar nu limitat la o versiune precedentă a termenilor de utilizare). Puteți de asemenea fi supuși unui alt set de termeni de utilizare care se pot aplica atunci cand folosiți alte servicii alegeri24.ro sau ale partenerilor săi, conținut al oricărei terțe părți, sau software a oricărui terț. Termeni de utilizare și relațile dintre utilizatori și alegeri24.ro vor fi guvernate de legile aplicabile în România. Insuccesul alegeri24.ro de a aplica sau apăra una din prevederile obligațiile sau drepturile stipulate în termeni de utilizare nu constituie o renunțare la acest tip de drept sau obligație. Dacă orice prevedere a termeni de utilizare e găsita de un tribunal cu competență în acest domeniu ca invalidă, părțile sunt de acord, cu toate acestea, că tribunalul ar trebui să i-a în considerare voința parților exprimată prin intermediul acelei prevederi, și celelalte prevederi ale termenilor de utilizare rămân în vigoare. Sunteți de acord că indiferent ce lege sau statut stipulează contrariul, orice cerere sau pretenție care apare din, sau în legatura cu folosirea serviciilor portalului sau termeni de utilizare trebuie dusă la indeplinire într-un an de la emiterea sau formularea ei, sau după această perioadă, îndeplinirea ei va fi prescrisă.
Titlurile paragrafelor din termeni de utilizare sunt doar pentru o intelegere mai buna a lor si nu au efect contractual sau legal.

12. Servicii preluate si oferite de la teriti disponibile pe alegeri24.ro
Pe pagina de internet disponibilă la adresa alegeri24.ro sunt publicate anunțuri provenite de la terti (Google, parteneri Google etc). Furnizorii de publicitate terți și partenerii acestora, în special Google, dar nu numai, folosesc cookie-uri pentru a difuza anunţuri pe site-ul alegeri24.ro.

Pe site-ul alegeri24.ro furnizorul principal de publicitate este Google. Google utilizeaza modulul cookie pentru furnizarea de anunțuri pentru utilizatorii website-ului alegeri24.ro prin intermediul accesării paginilor site-ului. Pentru detalii suplimentare accesați link-ul de mai jos:
Detalii cu privire la ce sa intampla cu datele colectate de Google

12. Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), pe alegeri24.ro
În conformitate cu noile prevederi din Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR), alegeri24.ro pune la dispozitia utilizatorilor website-ului toate informatiile legate de datele cu caracter personal solicitate si stocate. Utilizatorii site-ului sunt informați cu privire la:
- Date cu caracter personal colectate de alegeri24.ro
- Perioada de stocare a datelor cu caracter personal colectate de alegeri24.ro
- Cine au acces la datele cu caracter personal colectate de alegeri24.ro si ce se intampla cu aceste date?
- Dreptul "de a fi uitat" pe alegeri24.ro
Detalii privind Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR) gasiti aici - GDPR